Toggle menu

News

Nytt bolagsnamn – Innovation Skåne AB

Bolagsverket har den 15 juli 2015 registrerat verkställighet av fusionen där de Region Skåne-ägda bolagen Innovator Skåne AB och Clin Trials AB gått in i Teknopol AB. Man har även registrerat namnändring av det gemensamma bolaget, Teknopol AB, till Innovation Skåne AB. Rent…

Innovationssatsning för bättre hälsa, vård och omsorg

Som en del av det nationella innovationsrådets arbete för att utveckla innovationskraften inom livsvetenskap (life science) har regeringen gett Vinnova i uppdrag att genomföra en satsning på forsknings- och innovationsarbete inom området digital hälsa. För att genomföra uppdraget tilldelas Vinnova…

Fler entreprenörer och internationella affärer – gemensam satsning i Skåne&Blekinge

Tillväxtverket meddelar idag att Teknopols EU-ansökan gått igenom för projektet Business Incubation 2020. Projektet är ett samarbete mellan olika aktörer och målet är att fler ska bli entreprenörer och att entreprenörerna ska få bättre stöd i uppstartsfasen, med till exempel…

Do you want to discuss an idea?

Send us your e-mail address with an indication regarding what segment your idea belongs to, and one of our Business Advisors will contact you.
Our services are free of charge and everyone on our staff work under confidentiality agreements.

Segment *

Your e-mail *