Toggle menu

News

Inspirationskväll 7 mars för blivande vårdentreprenörer

Med dagens och morgondagens samhällsutmaningar behöver vi öka tillgängligheten, utveckla kvaliteten och höja mångfalden i vårdutbudet med hjälp av duktiga yrkesmänniskor som kan tänka sig att starta företag. Därför har Region Skåne tagit initiativ till projektet “Entreprenörskap i vård &…

Verksamheten i Mobile Heights Business Center fortsätter när varumärket avvecklas

Från och med årsskiftet kommer varumärket Mobile Heights Business Center (MHBC) avvecklas och verksamheten delas upp mellan Innovation Skåne AB och Mobile Heights. Innovation Skåne har redan samlat flera av sina branschspecifika satsningar under ett namn och i samråd med…

Bootstraplabs founder Nicolai Wadström in Lund Oct 21st

We’re proud to host a lunch talk and fireside chat with Bootstraplabs founder Nicolai Wadström! Come listen to serial entrepreneur Nicolai Wadström, visiting from Bootstraplabs in Silicon Valley! We’re happy that Nicolai offers his time to hold a seminar and…

Do you want to discuss an idea?

Send us your e-mail address with an indication regarding what segment your idea belongs to, and one of our Business Advisors will contact you.
Our services are free of charge and everyone on our staff work under confidentiality agreements.

Segment *

Your e-mail *