Toggle menu

News

Skånsk plast på väg ut i världen – Eazycover täcker allt fler marknader

Fotograf Freddy Billqvist En överdragshätta av plastfilm för livsmedel kan bli miljardindustri. Eazpac står för utveckling och produktion av produkten Eazycover som hittills är patentskyddad i Sverige, USA, Kina, Ryssland och Australien. De viktigaste kunderna är restauranger och hushåll och…

Klartecken i regionfullmäktige för Innovation Skåne AB

Idag 24 februari fattade Region Skånes regionfullmäktige beslut om att genomföra fusionen mellan de tre av Region Skåne helägda innovationsbolagen Teknopol AB, Innovatör Skåne AB och ClinTrials AB. Det nya bolaget får ett nytt juridiskt namn i Innovation Skåne AB och de…

Materials Business Center Launch Conference, Feb 9

The vision of Materials Business Center is o be a global epicenter for new products and businesses based on materials technology and innovation in the South of Sweden. This center will be a marketplace providing cross connections between companies, entrepreneurs…