Toggle menu

News

Tre innovationsbolag blir ett – med uppdrag att stärka innovation och entreprenörskap i Skåne

Idag går Teknopols ägare Region Skåne ut med nyheten att de under våren 2015 kommer att slå samman regionens tre helägda innovationsbolag; Teknopol, Innovator Skåne och ClinTrials till ett nytt gemensamt bolag. Sammanslagningen ska ge fler snabbväxande företag, stimulera fler…

Bioptech, member of Cleantech Inn Sweden, awarded by Niklas Zennström

At a recent ceremony in Stockholm, the winners of the Zennstrom Green Mentorship award were announced: Swedish Algae Factory, Watty, Playback Energy and Bioptech (member of Teknopol’s network Cleantech Inn Sweden since 2013). The GMA was created to recognize innovative…

Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar – Välkomna att skicka in ansökan

Det strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk life science (bioteknik, medicinteknik och läkemedelsframtagning). Med utlysningen vill vi stödja nya sätt att förebygga, behandla eller underlätta livet…