Toggle menu

News

Innovationssatsning för bättre hälsa, vård och omsorg

Som en del av det nationella innovationsrådets arbete för att utveckla innovationskraften inom livsvetenskap (life science) har regeringen gett Vinnova i uppdrag att genomföra en satsning på forsknings- och innovationsarbete inom området digital hälsa. För att genomföra uppdraget tilldelas Vinnova…

Fler entreprenörer och internationella affärer – gemensam satsning i Skåne&Blekinge

Tillväxtverket meddelar idag att Teknopols EU-ansökan gått igenom för projektet Business Incubation 2020. Projektet är ett samarbete mellan olika aktörer och målet är att fler ska bli entreprenörer och att entreprenörerna ska få bättre stöd i uppstartsfasen, med till exempel…

Microsoft’s new mosquito-catching drones could prevent disease epidemics

“The development, titled Project Premonition, aims to use drone technology to access inhospitable areas and analyse the genetic data of mosquitoes to assess the likelihood of disease outbreaks.” Read full story at

Do you want to discuss an idea?

Send us your e-mail address with an indication regarding what segment your idea belongs to, and one of our Business Advisors will contact you.
Our services are free of charge and everyone on our staff work under confidentiality agreements.

Segment *

Your e-mail *